HAGİAD ÜYELİK ŞARTLARI

Tüzüğümüze göre:

1-    Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler derneğe üye olabilir.

2-    Üye olacakların, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş kırk beş yaşından gün almamış, 2908 sayılı dernekler kanununun 4. ve 16. maddelerinde belirtilen sürekli veya süreksiz hak yoksunluğu hak sınırlaması kapsamında olmamaları gereklidir.

3-    Türk vatandaşı olmayan üye adayları, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmalıdırlar. Bu adaylarda fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

4-    Derneğe üye olacakların, ticari ve sınai faaliyette bulunuyor olmaları veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları veya topluma, ekonomiye yön veren kuruluşların en üst düzeyinde yönetici konumunda görevli olmaları gerekir. Profesyonel yönetici olarak çalışan kişiler diğer üyelik koşullarını taşımak kaydıyla dernek üyesi olabilirler.

5-    Bu vasıfları haiz ve derneğin en az üç asil üyesi tarafından yazılı olarak dernek yönetim kuruluna üyeliği teklif edilen üye adayları, dernek üye müracaat formunu doldurup, dört adet renkli resim, iki adet ikametgah il muhabiri, iki adet sabıkasızlık belgesi ile birlikte derneğe müracaat ederler.

6-    Dernek yönetim kurulu üyeleri için takdim edilen adaylar hakkında en geç otuz gün içerisinde karar verirler. Bu kararda oy çokluğu esastır.

7-    Sonuç adaya bir yazı ile tebliğ edilir. Başvurusu reddedilen kişiye red nedeni bildirilmez. Üyeliğe kabul veya red konusunda nihai karar organı dernek yönetim kuruludur.

Üyelik için gerekli evraklar:

-       Üye Teklif Formu

-       Ticaret Odası Kaydı

-       Sabıka Kaydı

-       İkametgâh Belgesi

-       1 adet fotoğraf

 

 Üyelik Aidatı:

-       Giriş Ücreti: 3.000 TL

-       Yıllık Aidat : 1.000 TL

 

Kadın Üyeler için;

-       Giriş Ücreti: 1.500 TL

-       Yıllık Aidat : 1.000 TL


ÜYE TEKLİF FORMU

 

Yönetim Kurulu’na, aşağıda kimliği ve açık adresi bildirilmiş olan ve Hatay Genç İş İnsanları Derneği’ne amaçları doğrultusunda maddi manevi yardımlarını esirgemeyeceğine inandığım Sayın                                                                          derneğimizin faal üyeliğine teklif ediyorum.

 

            Teklif eden üyelerin;

 

            1) Adı Soyadı  :                                                İmza              :  

               

            2) Adı Soyadı  :                                                İmza              :

 

            3) Adı Soyadı  :                                                İmza              :

 

 

Teklif edilene ait bilgiler;

Adı Soyadı                :

T.C. Kimlik No          :
Doğum Tarihi           :

Medeni Hali              :  

Öğrenim Durumu    :

Mesleği                     :

Firma Adı                  :

Sektörü                      :

İş Telefonu ve Fax  :

İş Adresi                    :

Cep Telefonu           :

E-mail                                    :

 

            Not: Teklif sahipleri bu formu doldurup imzalayarak yönetim kurulunda görüşülmek üzere derneğimize ileteceklerdir. Gerekli görüşmelerin ardından, adayın yapması gereken işlemlerle ilgili belgeler kendisine derneğimiz tarafından iletilecektir.


İletişim Bilgileri

  • Adres: Odabaşı Mh. Uğur Mumcu Bulvarı Süleyman Dağ Ap. Sarı Plaza No:38 Kat:3 No:12 Antakya / HATAY

  • Telefon: 0 533 146 21 21

  • Faks: 0 326 214 37 09

  • E-posta: info@hagiad.org.tr

Ulusal Yapı

Sosyal Medya